Frustuna kyrka


Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Runsten från 1000-talet efter kristus.
Ingemar och Ingemund och Svenung, de läto resa stenen efter Jarl, sin gode fader Gud hjälpe hans ande.
Foto Lars Johnson - 26 april 2015


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan