Fram

3651 (23/4 1900)
Byggd 1889 vid Stettiner Maschinenbau Anstalt & Schiffsbauverft AG, Grabow (Järn)
24,17 x 4,83 x 2,65 m – 61,87 / 28,28 (MB 1898)
Maskin: Okänd ångmaskin på 200 Ihk

Byggdes för okända tyskar möjligen för Handels GS I.F. Brauenlich, Stettin som ägde LANGENBERG, som hon först hette, 1898. Köptes den 21 sept. sistnämnda år för 38.000 RM till Sverige och Luleå och köparen hette M. Henkelman & Co som företrädde Ångbåts AB Fram. FRAM blev också det nya namnet. När hon mättes 1905 hette redaren Rudolf Isaksson. Såldes den 6 dec 1906 till Rederi AB Victoria, Luleå för 23 000 kr, ett pris som hade ökat till 25 000 kr då hon på hösten 1930 försvann från Norrbotten till Norrsundet, förvärvad av Kopparberg & Hofors AB – från den 10 sept 1937 ändrat till Kopparfors AB. Bogserångaren ’Fram’ av Luleå, om 70 brt, byggd av stål i Grabow år 1889, har av Rederi A/S Victoria försålts till Kopparberg & Hofors Sågvserks, Ockelbo. (SST 43/1930). De behöll henne till den 4 juni 1941 då hon hamnade hos Reymersholms Gamla Industri AB, Helsingborg, - för 65 000 kr - men året därpå, den 25 april gick hon för samma pris vidare till skrotning hos AB Glücksmans Metallaffär, Göteborg. Så sent som den 1 feb. 1952 intygades att hon skrotats, sannolikt blev hon pråm 1942. Enligt till 1:e fartygsinspektören i Göteborg inkommen inspektionsrapport har AB Glücksmans Metallaffärs i Göteborg bogserångare ’Fram’ (ex Langenberg) numera nedskrotats beträffande såväl fartyg som maskineri. FRAM hade en längd av 24,17 m och var byggd i Grabow av stål 1889. (SST 16-1952).
Text: Bengt Westin

Fram
Fram
Foto: Bengt Westins saml.

Fram
Fram
Foto: Bo Holmqvists saml. via Bengt Westin


Tillbaka till Rederi Ab Victoria
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan