Frälsningsarmén

Frälsningsarmén bildas 1865 med William Booth som ledare. Först heter man Kristna Missionen, men 1878 byter man namn till Frälsningsarmén (The Salvation Army). Till Sverige kommer rörelsen 1882 med ett första möte på Ladugårdsteatern (Folkan) vid Östermalmstorg. Första ledaren i Sverige var Hanna Ouchterlony. Året efter utkommer första numret av tidningen Stridsropet. I Södertälje har man funnits sedan 1889. Nuvarande lokaler invigdes 1983.
Fakta: Frälsningsarmén och Täljebygden 4-2016 (Kerstin Ekberg)


Foto Lars Johnson - 26 november 2016

Foto Lars Johnson - 26 november 2016

Foto Lars Johnson - 26 november 2016

Foto Lars Johnson - 26 november 2016

Foto Lars Johnson - 26 november 2016

Södertälje är den 68:e kåren i Sverige
Foto Lars Johnson - 26 november 2016

Foto Lars Johnson - 26 november 2016

Foto Lars Johnson - 26 november 2016

Foto Lars Johnson - 26 november 2016

Foto Lars Johnson - 26 november 2016

Botbänk
Foto Lars Johnson - 26 november 2016

Botbänken från föregående kyrka har flyttats med och står i ett angränsande rum.
Foto Lars Johnson - 26 november 2016

Foto Lars Johnson - 26 november 2016

Från starten i Södertälje 1889, var byggnaden till höger på Stora torget, Frälsningsarméns lokal. Här inrättade FA även ett vilohem.
Foto Lars Johnson - 26 november 2016

1894 flyttade FA till denna lokal nere vid Mälarhamnen i kvarteret Paradiset.
Foto Lars Johnson - 26 november 2016

Den tredje byggnaden i ordningen uppfördes 1912 för FA. Den lämnades för att Södertälje kommun skulle bygga parkeringshus på platsen, vilket för övrige ännu ej har skett.
Foto Lars Johnson - 26 november 2016

Foto Lars Johnson - 26 november 2016

Foto Lars Johnson - 26 november 2016

Foto Lars Johnson - 26 november 2016

Foto Lars Johnson - 26 november 2016


Tillbaka till frikyrkor i Södertälje
Tillbaka till startsidan