Forssa kyrka

Byggd i slutet av 1200- eller början av 1300-talet. Klockstapeln byggdes 1737-38 och ersatte då en tidigare, byggd 1652.


Forssa kyrka
Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan