Forss

7311
Byggd 1876 av järn vid W. Lindbergs Mek. Verkstad & Varf AB, Stockholm (NB 129).
19,11 x 4,25 x 2,33 m – 48,67 / 24,93 (MB 1926)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 65 Ihk - ersatt av en okänd 2cy bensinmotor på 50 Ehk (1925)

Byggdes som FORSS för Forss AB, Köpmanholmen. Förbyggdes 1901 vid Jerfeds MV och då nya FORSS I kom 1920 ändrades namnet till FORSS II. Utrangerades som bogserbåt och såldes den 27 nov 1925 till Olof Bernhard Nyberg (2/3) och Nicanor Nyberg (1/3), Ullånger vilka lät bygga om båten till lastmotorfartyg och ändra namnet till ULLÅNGER. Förliste genom isskruvning den 11 feb. 1927 på resa Örnsköldsvik-Skelleftehamn med last av 135 fat brännolja och 75 fat fotogen och bensin utanför Bjuröklubb. En del av lasten bärgades 1946.
Text: Bengt Westin


FORSS på Nätrafjärden en vacker sommarsöndag 1896. Det är sågverksarbetarna med familjer på utflykt.
Foto: A. Dahlqvist i Bernt Sjölunds saml. via Bengt Westin

FORSS på Örnsköldsviksfjärden med Framnäs ångsåg i bakgrunden, troligen 1890-talet
Foto hos Magnus Näslund, Nätra Hembygdsförening


Tillbaka till Forss Ab
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan