Bogserbåten Forss 1.

(ex. Metviken 2, Hjälparen)

Beställd 1918 på Metvikens Mek. Verkstad, Vasa, Finland, som Metviken No 2 tillsammans med systern Metviken No 1, möjligen av ryska beställare. Efter strider på varvsområdet mellan "röda" och "vita" under det finska inbördeskriget, användes de ännu inte färdiga båtarna till att fly med till Sverige. 1919 kom man till Sundsvall. På släp hade man även en pråm fylld med ved, för att klara bränsleförsörjningen på överresan (enligt Rune Högström). Metviken No 1 och Metviken No 2 köptes av John Ernst August Jernberg för 130 000 kr till sitt bolag Elektriska Svetsning & Bogsering AB. Båtarna döptes om till Hjälparen och Hjälparen II. (Svensk Skeppslista stavar dem Hjelparen).
Måtten var (M 1) 21,68 x 5,05 x 2,20 m resp. (M 2) 21,48 x 5,05 x 2,20 m. Varvets 2 cy ångmaskin om 180 ihk framdrev båtarna.
Hjälparen såldes efter ett par månader till Forss AB i Köpmanholmen för 110 000 kr och döptes till Fors 1, som den första av 13 timmerbogserare i bolaget. 1954 monterades en 3-cyl Skandia tändkulemotor på 315 Ehk med omkastning. 1964 övertogs ägarskapet av NSC som ägde fartyget till 1982. 1972 renoverades Forss I vid Lunde Varv & Verkstad AB. Bl a monterades nya avvisarlister av stål, rostiga skott ersattes och en ny kapp monterades på akterdäck m.m. 1982 såldes Forss I till AB Kiruna Grus & Stenförädling. Dessa sålde henne vidare till Marin & Maskin i Stockholm AB för 40 000 kr. Samma år såldes hon vidare till S Stieve i Stockholm. Inte långt därefter blev Johan Juhlin ägare till Fors I och hon byggdes om till nuvarande skick. 1996 sattes nuvarande motor i.
Nytt namn FINN
71 bruttoton, löa 22,17 m, bredd 4,90 m, maskineri Volvo TAMD 120, 390 hkr.
Text: Bengt Westin

Komplettering av de första åren:
Det har inte varit något inbördeskrig i Vasa, ryska militären avväpnades i Vasa med omnejd i slutet av januari 1918. Senare utvecklades det till ett inbördeskrig i Tammerfors med omnejd och söderut och mot sydost. Kriget var slut i början av maj 1918. Det var en hård isvinter, isbrytare måste assistera länge på våren, inga halvfärdiga båtar kunde ta sig till Sverige. Arbetarnas krav på åtta timmars arbetsdag gick igenom först efter ett halvt års förhandlingar, avbrutna av strejker, Lennart Backman hade drygt nittio procent av aktiekapitalet i Metvikens mekaniska verkstad. Kanske är det den här arbetstidskonflikten som har av den muntliga traditionen växt till ett inbördeskrig mellan röda och vita. METVIKEN och METVIKEN 2 byggdes på Metvikens mekaniska verkstads varv 1918 - 1919 och besättningar inmönstrades 23/9 1919. Skonertskeppet AKME som avriggats till pråm bogserades med trämassalast, ca 27/9 råkade pråmen AKME ut för något haveri. Enligt köpebrev 9/10 1919 såldes METVIKEN och METVIKEN 2 till John Ernst August Jernberg i Sundsvall.
Text: Alf Grop (Källor: Oy Lennart Backman Ab:s historik, fartygsregisterhandlingar, hamnjournaler och inmönstringar på Vasa landsarkiv.)


Historiska bilder.

HJÄLPAREN
Hjälparen
Foto: SCA arkivet via Bengt Westin

FORSS I.
Bland besättningen på bilden syns kapten Kalle Olsen, befälhavare på "ettan" under många år. Han kallades "Skeppar-Kalle" och är för övrigt morfar till Inge Höglund, nuvarande ägaren av "Köpmanholmen".
Forss I
Foto Bertil Westin, Köpmanholmen via Magnus Näslund, Nätra Hembygdsförening

Forss I
Foto: Bengt Westin

Forss I
Foto: Bengt Westin

Forss I
Foto: Bengt Westin


Öhrviken, Gustav Hedberg och Forss 1, fotograferade i Bjuröklubbs hamn i väntan på lugnare väder.

Forss 1
Foto: L-G Fernlund


Sune Ögren var motorman ombord ett antal år, här kommer några av hans bilder från den tiden:

FORSS I på grund
Forss 1
Foto: Sune Ögren

Forss 1
Foto: Sune Ögren

Huvudmaskinen var en Skandia 395C på 315 hk.
Forss 1
Foto: Sune Ögren

Sune med blivande fru 1969
Forss 1
Foto: Sune Ögren

Trissan
Forss 1
Foto: Sune Ögren

Lars V solar i Barsta
Forss 1
Foto: Sune Ögren

Drar ut från kaj
Forss 1
Foto: Sune Ögren

Dan spelar in 300 meter vajer
Forss 1
Foto: Sune Ögren

Bertil kopplar vajer
Forss 1
Foto: Sune Ögren

Bertil spelar in vajer
Forss 1
Foto: Sune Ögren


FORSS I på varv för översyn trol. 60-70-talet
Foto via Magnus Näslund, Nätra Hembygdsförening


FORSS I bryter våris i Ulvöhamn 1976
Foto: Harald Wisten via Martin Wisten

FORSS I i hamnen 1976
Foto: Harald Wisten via Martin Wisten

FORSS I passerar nedanför fönstret, 1976
Foto: Harald Wisten via Martin Wisten


FORSS I vid Skeppsholmen, Stockholm - 2004

Forss 1

Forss 1

FORSS I passerar Hammarbyslussen 9 september 2011
Foto: Anders Winter

Foto: Anders Winter

Foto: Anders Winter

FINN vid Skeppsholmen, nu med sitt nya namn påmålat - 5 februari 2014
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

FINN utanför Beckholmen - 15 augusti 2015 - 5 februari 2015
Foto: Christer Samuelsson

FINN passerar Kastellholmen - 15 augusti 2015 - 5 februari 2015
Foto: Christer Samuelsson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan