Forss I

SGCJ – KM 12399 (1978)
Byggd 1919 vid AB Metvikens Mek. Verkstad-Onkilahden Konepaja Oy, Vasa (Stål)
21,48 x 5,05 x 2,20 – 57 / 0 (SV 1920 o SV 1954)
22,17 x 4,90 x 2,66 m - 71 / 0 (SS 1969)
Maskin: 2cy comp.ångmaskin på 180 Ihk från nybyggn.varvet, ersatt av en Skandiaverken diesel på 315 Ehk (1954). 1996 Volvo TAMD 120, 390 hkr.

Byggdes för egen räkning och infördes den 11 sept. samma år i Vasa register med nr 149 och namnet METVIKEN No 2. Via mäklarfirman AB C.G. Wickberg & Söner såldes hon enl. ett köpebrev av den 22 nov. 1919 av John Ernst August Jernberg, Sundsvall för 62 000 kr och omdöptes därvid till HJÄLPAREN eller HJELPAREN (enl. Svensk Skeppslista). Såldes efter någon månad till Forss AB i Köpmanholmen för 110 000 kr och omdöptes till FORSS I. Motoriserades 1954 och övertogs 1964 tillsammans med industrin i Köpmanholmen, av Norrlands Skogsägares Cellulosabolag och de nya ägarna kostade på båten en ordentlig renovering 1972 vid Lunde Varv & Verkstad AB. Då sattes bl a på nya avvisarlister av stål, rostiga skott ersattes, en ny kapp insattes på akterdäck mm. Då fabriken var körd i botten valde NCB att avveckla verksamheten och sålde allt¬sam¬mans 1982 till AB Kiruna Grus & Stenförädling som skulle ta reda på resterna av fabriken i Köpmanholmen. Dessa sålde I:an till Marin & Maskin i Stockholm AB för 40.000 kr, och M&M sålde den vidare samma år till S. Stieve i Stockholm för 180.000 kr!. Rätt snart blev Johan Juhlin, Stockholm ny ägare och han byggde om den gamla trotjänaren till hus/fritidsbåt. Enligt en ansökan av den 20 aug 2012 ville man byta namn till FINN vilket godkändes den 23 april 2013.
Text: Bengt Westin

Komplettering av de första åren:
Det har inte varit något inbördeskrig i Vasa, ryska militären avväpnades i Vasa med omnejd i slutet av januari 1918. Senare utvecklades det till ett inbördeskrig i Tammerfors med omnejd och söderut och mot sydost. Kriget var slut i början av maj 1918. Det var en hård isvinter, isbrytare måste assistera länge på våren, inga halvfärdiga båtar kunde ta sig till Sverige. Arbetarnas krav på åtta timmars arbetsdag gick igenom först efter ett halvt års förhandlingar, avbrutna av strejker, Lennart Backman hade drygt nittio procent av aktiekapitalet i Metvikens mekaniska verkstad. Kanske är det den här arbetstidskonflikten som har av den muntliga traditionen växt till ett inbördeskrig mellan röda och vita. METVIKEN 1 och METVIKEN 2 byggdes på Metvikens mekaniska verkstads varv 1918 - 1919 och besättningar inmönstrades 23/9 1919. Skonertskeppet AKME som avriggats till pråm bogserades med trämassalast, ca 27/9 råkade pråmen AKME ut för något haveri. Enligt köpebrev 9/10 1919 såldes METVIKEN och METVIKEN 2 till John Ernst August Jernberg i Sundsvall.
Text: Alf Grop (Källor: Oy Lennart Backman Ab:s historik, fartygsregisterhandlingar, hamnjournaler och inmönstringar på Vasa landsarkiv.)


Historiska bilder.

HJÄLPAREN
Hjälparen
Foto: SCA arkivet via Bengt Westin

FORSS I.
Bland besättningen på bilden syns kapten Kalle Olsen, befälhavare på "ettan" under många år. Han kallades "Skeppar-Kalle" och är för övrigt morfar till Inge Höglund, nuvarande ägaren av "Köpmanholmen".
Forss I
Foto Bertil Westin, Köpmanholmen via Magnus Näslund, Nätra Hembygdsförening

Forss I
Foto: Bengt Westin

Forss I
Foto: Bengt Westin

Forss I
Foto: Bengt Westin


Öhrviken, Gustav Hedberg och Forss 1, fotograferade i Bjuröklubbs hamn i väntan på lugnare väder.

Forss 1
Foto: L-G Fernlund


Sune Ögren var motorman ombord ett antal år, här kommer några av hans bilder från den tiden:

FORSS I på grund
Forss 1
Foto: Sune Ögren

Forss 1
Foto: Sune Ögren

Huvudmaskinen var en Skandia 395C på 315 hk.
Forss 1
Foto: Sune Ögren

Sune med blivande fru 1969
Forss 1
Foto: Sune Ögren

Trissan
Forss 1
Foto: Sune Ögren

Lars V solar i Barsta
Forss 1
Foto: Sune Ögren

Drar ut från kaj
Forss 1
Foto: Sune Ögren

Dan spelar in 300 meter vajer
Forss 1
Foto: Sune Ögren

Bertil kopplar vajer
Forss 1
Foto: Sune Ögren

Bertil spelar in vajer
Forss 1
Foto: Sune Ögren


FORSS I på varv för översyn trol. 60-70-talet
Foto via Magnus Näslund, Nätra Hembygdsförening


FORSS I bryter våris i Ulvöhamn 1976
Foto: Harald Wisten via Martin Wisten

FORSS I i hamnen 1976
Foto: Harald Wisten via Martin Wisten

FORSS I passerar nedanför fönstret, 1976
Foto: Harald Wisten via Martin Wisten


FORSS I vid Skeppsholmen, Stockholm - 2004

Forss 1

Forss 1

FORSS I passerar Hammarbyslussen 9 september 2011
Foto: Anders Winter

Foto: Anders Winter

Foto: Anders Winter

FINN vid Skeppsholmen, nu med sitt nya namn påmålat - 5 februari 2014
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

FINN utanför Beckholmen - 15 augusti 2015
Foto: Christer Samuelsson

FINN passerar Kastellholmen - 15 augusti 2015
Foto: Christer Samuelsson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan