Gravhögar och fornborgar


ÖLAND


FOLKESLUNDASTENEN - Kvinnograv från 400-talet e.kr. även kallad för "Kroppkakan"
Foto: Lars Johnson - juni 1992


EKETORP - Ringborg
Den första bebyggelsen, EKETORP I, var på 300-talet e.kr. Då fanns inga fast boende där, men man har funnit 21 husgrunder från den tiden. Muren var då ca. 57 meter i diameter.

EKETORP II var under perioden 400 - 700 e.kr. Muren hade då en diameter på 80 meter och borgen användes permanent. 53 hus, varav 23 bostadshus fanns här då. Omkring 160 personer kan ha bott på området.

EKETORP III inföll mellan 1000- och 1200-talet. Ringmuren var då dubbel, det fanns ca. 100 hus och stället fungerade troligtvis som en befästningsgarnision. Ringborgen övergavs för gott när Kalmar och Borgholms slott byggdes.

Sedan 1984 visas borgen för allmänheten. Det är främst II:a och III:e perioden som har återskapats.

Foto: Lars Johnson - 17 juni 1991

Foto: Lars Johnson - 17 juni 1991

Foto: Lars Johnson - 17 juni 1991

Foto: Lars Johnson - 17 juni 1991

Husdjuren strövar omkring fritt både innanför och ..
Foto: Lars Johnson - 17 juni 1991

..utanför muren.
Foto: Lars Johnson - 17 juni 1991

Foto: Lars Johnson - 17 juni 1991


ODENS FLISOR - två kalkstenshällar står vid ett gravfält från yngre järnåldern, NO om Högsrum.
Enligt traditionen har Oden en gång bundit fast sin häst Sleipner här genom att först binda fast hästen vid sitt svärd och sedan sticka ner svärdet i stenen.
Foto: Lars Johnson - 18 juni 1991

Foto: Lars Johnson - 18 juni 1991


ISMANTORP - Ölands näst största fornborg med en inre diameter on 125 meter. Det finns 88 husgrunder, borgen byggdes troligen på 400-talet e.kr.
Foto: Lars Johnson - 18 juni 1991

Foto: Lars Johnson - 18 juni 1991

Foto: Lars Johnson - 18 juni 1991


BLÅ RÖR - med en diameter på 36 meter och en höjd av 4 meter, är denna bronsåldersgrav (ca. 3 000 år gammal) Ölands största gravröse.
Foto: Lars Johnson - 22 juni 1991


GRÅBORG - Landets största fornborg. Muren är 11 meter bred och 6 meter hög. Borggården är 210 meter på bredaste stället.
Foto: Lars Johnson - 22 juni 1991

Foto: Lars Johnson - 22 juni 1991

Borgen har använts från 400-talet, men den här porten är från medeltiden
Foto: Lars Johnson - 22 juni 1991


Tillbaka till Runstenar
Tillbaka till startsidan