Fordson

Henry Ford startade ett separat bolag för tillverkning och utveckling av traktorer med tillbehör, Henry Ford and Son Company - Fordson. 1917 inleddes massproduktion av modell F. Fordson gick ihop med Ford Motor Company 1920. Tillverkning skedde förutom i USA även även i Cork, Irland. En fabrik startades även i Dagenham, Storbritaninen. I Leningrad, Sovjetunionen öppnades 1924 en Fordson fabrik. 1928 upphörde tillverkningen i USA, dock samarbetade Fordson med Henry Ferguson 1938, ett samarbete som avbryts efter Henry Fords död 1947. Ford köper New Holland 1986, men säljer 1991 hela traktorsidan till Fiat.


Fordson


Tryck på bilden
Fordson F
1917 - 1940
Tryck på bilden
Fordson N
1929 - 1945
Tryck på bilden
Fordson Major
1945 - 1958
Tryck på bilden
Fordson Power Major
1958 - 1960
Tryck på bilden
Fordson Super Major
1961 - 1964
Tryck på bilden
Ford 3000
1964 - 1975
Tryck på bilden
Ford 4000
Tryck på bilden
Ford


Tillbaka till traktorer