Fogdö kyrka

Äldsta delarna är från 1100-talet. Tillbyggd under 1200-talets mitt eller något senare. Sakristian tillkom 1664.


Fogdö kyrka
Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

På sydsidan finns den medeltida kyrkporten samt igenmurad, den s.k. nunneporten. Troligen användes den senare som processionsport till 1100-talskyrkans kor. Det nunnekloster som låg vid kyrkan tros enligt senare forskning ha funnits på norra sidan av kyrkan.
Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

S:t Martin av Tours (född 316, blev biskop 370)
Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Kalkmålningarna i kyrkan är från 1430-talet
Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Bänkinredningen är troligen från 1640-talet
Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Predikstolen uppsattes 1642, troligen tillverkad av domkyrkosnickaren i Strängnäs, Mikael Rechner.
Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Bergshammarkoret med två kalkstenssarkofager från 1600 talets mitt. Dessa innehåller stoftet efter kanslirådet och herren till Bergshammar, Johan Gabriel Sack och dennes hustru Eva Bielke.
Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Altaruppsattsen är från början av 1700-talet
Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Foto Lars Johnson - 23 maj 2015

Vallfartsmässa i Fogdö kyrka 7 juni 2015
Vallfartsmässan var egentligen tänkt att hållas i Vårfruberga klosterruin men flyttades till Fogdö kyrka p g a det osäkra väderläget.
Foto Lars Johnson - 7 juni 2015

Procession med 11-12 präster och/eller diakoner samt biskop Hans-Erik Nordin
Foto Lars Johnson - 7 juni 2015

Foto Lars Johnson - 7 juni 2015

Foto Lars Johnson - 7 juni 2015

Foto Lars Johnson - 7 juni 2015

Foto Lars Johnson - 7 juni 2015

Foto Lars Johnson - 7 juni 2015

Foto Lars Johnson - 7 juni 2015

Foto Lars Johnson - 7 juni 2015

Foto Lars Johnson - 7 juni 2015

Kalkmålningar i trappan upp till orgelläktaren
Foto Lars Johnson - 7 juni 2015

Foto Lars Johnson - 7 juni 2015

Foto Lars Johnson - 7 juni 2015

Foto Lars Johnson - 7 juni 2015

Foto Lars Johnson - 7 juni 2015


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan