Floda kyrka

Den ursprungliga 1100-talskyrkan uppskattas ha varit 11 x 9 meter. En utbyggnad skedde i början av 1400-talet. Under 1600-talet breddades kyrkan och blev tvåskeppig. Det Kaggska gravkoret färdigställdes på 1660-talet och användes från mitten av 1700-talet som högkor. I början av 1800-talet förstördes tornspiran och yttertaket vid ett blixtnedslag. På grund av pengabrist dröjde det till slutet av 1800-talet innan en renovering kom till. Nu byggdes kyrkan ut med ett skepp till och blev således treskeppig. Invigning skedde vid midsommar 1888.


Floda kyrka - 1700
Vykort i min samling

Floda kyrka - 1870
Vykort i min samling

Floda kyrka - före 1906
Vykort i min samling

Floda kyrka - 1907
Vykort i min samling

Floda kyrka syns på långt håll
Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Klockstapeln byggdes 1665, men på 1880-talet flyttades klockorna till tornet
Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Det Kaggska gravkoret.
Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Runsten från 1000-talet funnen 1863 vid Stav, flyttades hit 1934.
LIVSTEN OCH FRÖBJÄRN (OCH N N RESTE DENNA STEN), SVARTHOVEDS SÖNER, EFTER SIN FADER.
Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Högaltarets dekoration är tillverkat i Köln och tillkom under 1880-talet efter en donation av Axel Herman Hägg.
Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Fönstren ovanför högaltaret är från 1880-talet.
Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Orgel från 1970-talet
Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Predikstolen är från 1660-talet.
Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Dopfunten i tornrummet är ritad och skänkt av Axel Herman Hägg i slutet av 1800-talet.
Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Vy upp mot den stora orgeln.
Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

I norra koret finns dessa rester av kalkmålningar från 1420-talet
Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

I stjärnvalven på den medeltida delen finns målningar utförda av Albertus Pictor på 1480-talet. Dessa har aldrig varit övermålade, däremot har den röda färgen mörknat till en rödbrun nyans.
Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

I det ny skeppet som stod färdigt 1888 återfinns målningar enligt tidens stil.
Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Det Kaggska gravkoret för Lars Kagg och hans hustru Agneta Ribbing, dekorerades 1667 av den italienske stuckatören Carlo Carove. Denne Carove anlitades även vid bygget av Drottningsholms slott.
Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Dopfunt i sandsten från 1670-talet
Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Altaret användes innan 1880-talets nybyggda.
Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan