Flens kyrka

Ursprungligen från 1200-talet. Koret byggdes som gravkor åt familjen Rosenhane på Stenhammar. Sakristian från 1700-talet. Tornet 1795 i vars bottenvåning sakristian återfinns.


Flens kyrka
Foto Lars Johnson - 22 maj 2016

Foto Lars Johnson - 22 maj 2016

Foto Lars Johnson - 22 maj 2016

Foto Lars Johnson - 22 maj 2016

Foto Lars Johnson - 22 maj 2016

Foto Lars Johnson - 22 maj 2016

Foto Lars Johnson - 22 maj 2016

Foto Lars Johnson - 22 maj 2016

Foto Lars Johnson - 22 maj 2016

Den gamla ingången murades igen 1795 men återfanns 1966.
Foto Lars Johnson - 22 maj 2016

Foto Lars Johnson - 11 juli 2017

Foto Lars Johnson - 11 juli 2017

Foto Lars Johnson - 11 juli 2017

Foto Lars Johnson - 11 juli 2017

Foto Lars Johnson - 11 juli 2017

Foto Lars Johnson - 11 juli 2017

Foto Lars Johnson - 11 juli 2017

Foto Lars Johnson - 11 juli 2017

Foto Lars Johnson - 11 juli 2017

Foto Lars Johnson - 11 juli 2017

Bilder från kryptan under golvet framför altaret
Foto Lars Johnson - 11 juli 2017

Foto Lars Johnson - 11 juli 2017

Foto Lars Johnson - 11 juli 2017

Foto Lars Johnson - 11 juli 2017

Foto Lars Johnson - 11 juli 2017

Foto Lars Johnson - 11 juli 2017

Foto Lars Johnson - 11 juli 2017

Foto Lars Johnson - 11 juli 2017

Foto Lars Johnson - 11 juli 2017

Foto Lars Johnson - 11 juli 2017

Foto Lars Johnson - 11 juli 2017

Foto Lars Johnson - 11 juli 2017

Foto Lars Johnson - 11 juli 2017

Foto Lars Johnson - 11 juli 2017

Foto Lars Johnson - 11 juli 2017

Foto Lars Johnson - 11 juli 2017

Foto Lars Johnson - 11 juli 2017

Foto Lars Johnson - 11 juli 2017

Foto Lars Johnson - 11 juli 2017


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan