Nr 10 B Fladen

Byggd 1892 vid Kockums Mek Verkstad, Malmö (stål)
34,57 x 6,10 x 3,14 m - 308 depl ton (fullt rustad)
Maskin: Compoundångmaskin på 180 hk, ersatt 1953 av en råoljemotor på 200 hk.
Besättning på 8 man. Tjänstgjorde vid Fladen 1892-1899, Grisbådarna 1900-1929 samt Fladen igen 1930-1965. Såldes 1967 och byggdes om och användes vid fiske m m. Ligger numera vid Skeppsholmen i Stockholm.
Fakta: Fyrskepp i Sverige av Björn Werner


FLADEN vid Skeppsholmen - 19 januari 2012
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Tillbaka till Fyrskepp
Tillbaka till startsidan