Finströms kyrka

Finströms kyrka på Åland från slutet av 1200-talet. Fynd tyder på att en träkyrka fanns här redan på 1100-talet. Under 1400-talet tillkom tornet och vapenhuset, långhuset välvdes.


Finströms kyrka - juli 1936
Foto Sigurd Ericsson


Tillbaka till kyrkor i Finland
Tillbaka till startsidan