Finngrundet fyrskepp - Nr 25

Byggdes 1902-03 vid Gefle Verkstäder, Gävle
27,35 x 6,85 x 3,00 m. - depl. 264 ton. (nybyggd)
32,80 x 6,85 x 3,20 m. - depl. 305 ton. (1927 efter ombyggn.)
Maskin: Compoundångmaskin på 130 hk, ersatt 1927 av en 4-cyl. tändkulemotor på 400 hk.

Tjänstgjorde 1903-1969 (66 år) vid Finngrundet. Hade 8 mans besättning. Är bevarad som museiskepp och ligger vid Wasamuseet i Stockholm.
Fakta: Fyrskepp i Sverige av Björn Werner


FINNGRUNDET
Illustration: Sune Envall

FINNGRUNDET
Illustration: Sune Envall

FINNGRUNDET
Illustration: Sune Envall

FINNGRUNDET i dockan på Beckholmen, torsdag 19 maj 2005
Foto: Lars Johnson.

Mer av detta här

FINNGRUNDET vid Wasamuseet - 8 februari 2012
Foto: Lars Johnson.


Tillbaka till Fyrskepp
Tillbaka till startsidan