Farstastrandkyrkan

Kyrkan invigdes 1997 av biskop Henrik Svenungsson. Byggnaden uppfördes i slutet av 1960-talet och var då en Konsumbutik. Klockstapeln invigdes 1999.


Farstastrandkyrkan - 14 mars 2019
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Snart skall här hållas en babykonsert, därsv möbleringen, eller kanske brist på möblering.
Foto: Lars Johnson

Ett innertak kan öppnas mot lanterninen ovanför.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan