Färdig

Oregistrerad
Byggd 1864 vid Bergsunds Mek. Verkstad AB Stockholm. NB 63. (Järn)
14.50 x 3,50 x 1,56 m – 15,56 / (SV 1915)
Maskin: Varvets 1cy ångmaskin på 40 Ihk

Byggdes för Söderhamns Ångbogseringsbolag som FÄRDIG och kostade 13.500 kr. Ägdes 1877 av L.W. Brolin, Söderhamn och 1884 av Söderhamns Transport AB. Såldes ca 1930 till A. Westerdal, Djupvik, Söderhamn och avfördes 1940 enär panna och maskin är urtagna och fartyget används som pråm av fiskare Westerdal för vedtransporter.
Text: Bengt Westin

Färdig
Foto Lars Brolins saml.


Tillbaka till Söderhamns Transport AB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan