Fältpräst

I "Krigsmans erinran" stod at läsa Krigsman skall frukta Gud och vara Konungen huld och trogen. Varje regemente hade nattvardstyg (kalk för vinet och patén för oblater, även oblatask och vinkanna kan ingå), en regementspräst och två bataljonspräster. Korum hölls varje sön- och helgdag. Olovlig frånvaro straffades strängt. Hädelse betydde döden "utan all nåd".
Nedanstående föremål, liksom informationen, kommer från Arsenalen Försvarsfordonsmuseum i Strängnäs. I Strängnäs var Kongl. Södermanlands Regemente förlagt.


Korum hölls varje sön- och helgdag.
Foto Lars Johnson av bild på Arsenalen Försvarsfordonsmuseum, Strängnäs.

På övre readen (1) fältandaktsböcker. Rad två (2) nattvardstyg för fältbruk. Denna är från 1940-talet, kallas även för Sockenbudstyg. På undre raden (3) nattvardsuppsättning från 1742. Kalk, paté och oblatask samt en tennflaska avsedd för förvaring av nattvardsvin i fält.
Foto Lars Johnson

Underst står den kista där nattvardstyget förvarades. På kistan står det "Kongl. Södermanlands Regtes Communion Saker".
Kistan är antingen tillverkad för regementets första nattvardsuppsättning från 1697, som förlorades under strider i Finland 1741, eller så tillverkades den ny till den nya uppsättningen 1742.
Foto Lars Johnson

Fana för Kongl. Södermanlands Regemente.
Foto Lars Johnson


Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan