HMS Falken


S 02
Skonert
Längd inkl bogspröt 39,3 m, löa 34,4 m, bredd nollspant 7,2 m, djupgående 4,2 m.
Depl. 220 ton, järnköl 28,0 ton, barlast 36,4 ton.
Normal segelarea ca 570 kvm.
Kölsträcktes på Stockholms örlogsvarv november 1946 och sjösattes den 12 juni 1947. Levererades till flottan den 1 oktober 1947.


GLADAN och FALKEN i Stockholm, troligen 1950-talet
Foto i Lennart Hedlunds samling


FALKEN skall assisteras ut. Tall Ships Races 1987 vid Nybrokajen, Stockholm
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Svenska flottans slätskonert FALKEN, fyller 60 år i år. Fotograferad från museiisbrytaren S:t Erik 28/7 2007
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

FALKEN
Foto: Lars Johnson

FALKEN kryssar in till kaj
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

FALKEN och GLADAN vid Skeppsbrokajen - 29/7 2007
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

GLADAN och FALKEN (närmast) kastar loss och ger sig av samtidigt - 30/7 2007
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

FALKEN
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

FALKEN hälsas med flaggan och...
Foto: Lars Johnson

..hälsningen besvaras
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


FALKEN, ankrad på Rivöfjorden 2/10 2007
Foto: Lasse Lundell

Foto: Lasse Lundell

Foto: Lasse Lundell

Foto: Lasse Lundell

Foto: Lasse LundellTill segelfartyg
Tillbaka till startsidan