Trafik på Elbe


Bogserbåtar tillhörande CSPL i Tjeckien


Den tjeckiska bogserbåten CSPL M6 med ASWINTHA på släp
Foto: Frank Pichottki

Foto: Frank Pichottki

Foto: Frank Pichottki

CSPL TR-17 i aktern
Foto: Frank Pichottki


TR-18 med ett nybygge framför sig
Foto: Frank Pichottki

Foto: Frank Pichottki

Foto: Frank Pichottki


TR-37 med UNIONSILVER på släp
Foto: Frank Pichottki

Foto: Frank Pichottki

TR-17 som akterbåt
Foto: Frank Pichottki


TR-39 akter om ett nybygge (No CT 1004)
Foto: Frank Pichottki

Foto: Frank Pichottki

Främst går TR-15
Foto: Frank Pichottki


M7 med FRANCONIA i kroken
Foto: Frank Pichottki

Foto: Frank Pichottki

TR-17
Foto: Frank Pichottki


M7 med BERGSE DIEP
Foto: Frank Pichottki

och TR-17
Foto: Frank Pichottki

Foto: Frank Pichottki


TR-33 med vad som synes vara en namnlös pråm (nybygge under leverans kanske)
Foto: Frank Pichottki

Foto: Frank Pichottki

och akteröver skymtar TR-17
Foto: Frank Pichottki


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan