Ekshärads kyrka

Denna kyrkobyggnad invigdes 1688 efter två års arbete. Den har föregåtts av två kyrkor, den första låg 5 km norrut vid byn Hara. Den ska ha förstörts av en vattenflod. På 1400-talet byggdes en ny kyrka, 300 m. NO om nuvarande kyrka. Även denna fick överges när Klarälven ändrade sitt flöde. Revs 1745.


Foto Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 1 augusti 2018

Altaruppsatsen skänktes till kyrkan 1697, den är gjord av Anders Svensson Ekeberg.
Foto Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 1 augusti 2018

Glasfönstren är målade efter kartonger av professor Olle Hjortzberg.
Foto Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 1 augusti 2018

Altarskåp från början av 1500-talet, som även satt i den föregående kyrkan.
Foto Lars Johnson - 1 augusti 2018

Predikstolen är från 1651 och kommer från "Älvkyrkan"
Foto Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 1 augusti 2018

Ängel med timglas inköptes 1698.
Foto Lars Johnson - 1 augusti 2018

De ursprungliga takmålningarna har förstörts, men vid renoveringen 1927 målades dessa efter hur det såg ut tidigare. Dekorationsmålaren Erik Sköld utförde målningarna.
Foto Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 1 augusti 2018

Orgel från 1927
Foto Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 1 augusti 2018

Gustav Vasas bibel från 1540.
Foto Lars Johnson - 1 augusti 2018

Södra vapenhuset med bl a en golvklocka från 1787.
Foto Lars Johnson - 1 augusti 2018

Själarigningsklockan tillkom 1930.
Foto Lars Johnson - 1 augusti 2018

Sakramentshus från första hälften av 1500-talet
Foto Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 1 augusti 2018

Jugendmålningarna i taket gjordes 1927 av Erik Sköld och Alfred Nilsson.
Ljusbäraren är från 1400-talet och tillhörde den föregående kyrkan.
Foto Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 1 augusti 2018

Det finns många smideskors på kyrkogården.
Foto Lars Johnson - 1 augusti 2018

Bågskytten av Allan Sjöberg
En legend säger att efter digerdöden som härjade trakten runt Klarälven runt 1350, var en jägare ute och sköt mot en fågel, men missade. När han gick för att hämta pilen så hade den fastnat i Ekshärads första, nu övervuxna, kyrka. På så sätt kom den att hittas igen.
Foto Lars Johnson - 1 augusti 2018


Tillbaka till kyrkor i Värmland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan