Eero

SJRV – 15533 (2002)
Byggd 1959 vid A. Ahlström Oy, Varkaus Nb 764 (stål)
14,90 x 4,30 x 1,50 m - 24 / 0 (Nybyggd 1959)
14,95 x 4,41 x 1,60 m - (Sandinge)
Maskin: Okänd motor på 150 Ehk, ersatt senare av Scania DSI 11 dieselmotor på 325 Ehk (238 kW)

Byggdes som bogserbåt för Savon Uittoyhdistys, Savonlinna som EERO. Ägdes därefter av Järvi-Suomen Uittoyhdistys, Savonlinna men köptes 2002 av Sandinge Bogser & Sjötransport AB, Lysekil. De bytte hemort 2003 till Göteborg men sålde 2004 till Viktor Almén Shipping AB, Strömstad.
Text: Bengt Westin (Källor: Båtologen 4-2002, Nybyggnadslista Warkaus Bruk, Sandinge hemsida)

EERO
Foto: Bengt Sandinge

EERO
Foto: Bengt Sandinge


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan