Dunkers kyrka

Från 1200-talet. Delar av den första byggnaden finns kvar i nuvarande kyrkan. Vid ombyggnad 1737 fick kyrkan sin nuvarande kvadratiska form. Brann 1809.
Källa: Svenska kyrkan


Foto Lars Johnson - 28 juni 2015

Foto Lars Johnson - 28 juni 2015

Foto Lars Johnson - 28 juni 2015

Foto Lars Johnson - 28 juni 2015

Foto Lars Johnson - 28 juni 2015

Foto Lars Johnson - 28 juni 2015

Gravklot från järnåldern
Foto Lars Johnson - 28 juni 2015

Vacker utsikt mot sjön Dunkern
Foto Lars Johnson - 20 augusti 2015

Altaruppsatsen är från 1860
Foto Lars Johnson - 5 september 2015

Foto Lars Johnson - 5 september 2015

Foto Lars Johnson - 5 september 2015

Foto Lars Johnson - 5 september 2015

Predikstolen är också från 1860
Foto Lars Johnson - 5 september 2015

Foto Lars Johnson - 5 september 2015

Foto Lars Johnson - 5 september 2015

Foto Lars Johnson - 5 september 2015

Foto Lars Johnson - 5 september 2015

Foto Lars Johnson - 5 september 2015

Foto Lars Johnson - 5 september 2015

Foto Lars Johnson - 5 september 2015

Foto Lars Johnson - 5 september 2015

Orgelläktaren är även den från 1860.
Foto Lars Johnson - 5 september 2015


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan