Dillnäs kyrka

Ursprungligen från 1100-talet, då med ett långhus på 7 meter och ett kor på 3 meter. Kyrkrummet förlängdes under senmedeltiden. 25 april 1676 drabbades kyrkan av ett blixtnedslag som skapade stor förstörelse. Kyrkan reparerades, troligtvis med ekonomisk hjälp av änkedrottning Hedvig Eleonora som ägde mycket mark i Södermanland. 1777-79 skedde en om- och tillbyggnad, samt ett par år senare det spåntak som kyrkan fortfarande har.


Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Dillnäs kyrka andra söndagen efter trefaldighet - 5 juni 2016
Foto Lars Johnson - 5 juni 2016

Foto Lars Johnson - 5 juni 2016

Predikstolen gjord 1778 av "Sergeant Söderberg" från Södertälje (enl. uppg. 1826).
Foto Lars Johnson - 5 juni 2016

Foto Lars Johnson - 5 juni 2016

Foto Lars Johnson - 5 juni 2016

Foto Lars Johnson - 5 juni 2016

Altarskåpet, ett Maria-skåp, från tidigt 1500-tal, tillverkat i Antwerpen. Ursprungligen har skåpet hängt i Vårdinge kyrka.
Foto Lars Johnson - 5 juni 2016

Foto Lars Johnson - 5 juni 2016

Foto Lars Johnson - 5 juni 2016

Foto Lars Johnson - 5 juni 2016

Foto Lars Johnson - 5 juni 2016

Foto Lars Johnson - 5 juni 2016

Foto Lars Johnson - 5 juni 2016

Foto Lars Johnson - 5 juni 2016

Kyrkbänkarna från 1700-talet
Foto Lars Johnson - 5 juni 2016

"Livscykelns ros" av Charlotte Öberg Bakos.
Foto Lars Johnson - 5 juni 2016

Oljemålning förestälande Jesu dop, är målad av en ung Elias Martin.
Foto Lars Johnson - 5 juni 2016

Orgelfasaden är från 1939. Orgeln är dock en modern digitalorgel från 2014.
Foto Lars Johnson - 5 juni 2016

Foto Lars Johnson - 5 juni 2016

Foto Lars Johnson - 5 juni 2016

Foto Lars Johnson - 5 juni 2016

Foto Lars Johnson - 5 juni 2016

Foto Lars Johnson - 5 juni 2016

Foto Lars Johnson - 5 juni 2016


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan