M/S Dellstedt i Malmö - 1982

Fartyget hade grundkänning utanför Malmö, men tog sig in till kaj själva och förtöjde straxt bakom SJOLLEN. Då nykterheten ombord ej var den bästa så finkades hela besättningen tillfälligt. Under tiden håller båten på att kantra och sjunka. Röda Bolaget fick uppdraget att pumpa upp den. Bärgningsledare var Lasse Landelius.


Foto Douglas Tufvesson

Foto Douglas Tufvesson

Foto Douglas Tufvesson

Foto Douglas Tufvesson

Foto Douglas Tufvesson

Foto Douglas Tufvesson

Foto Douglas Tufvesson

Foto Douglas Tufvesson

Foto Douglas Tufvesson


Tillbaka till SJOLLEN
Tillbaka till uppdrag
Tillbaka till startsidan