Dalarö kyrka

Det ursprungliga kapellet invigdes här 1652. Nuvarande exteriör är från 1780-talet.


Dalarö kyrka
Foto Lars Johnson - 19/8 2013

Foto Lars Johnson - 19/8 2013

Foto Lars Johnson - 19/8 2013

Foto Lars Johnson - 19/8 2013

Foto Lars Johnson - 19/8 2013

Foto Lars Johnson - 19/8 2013

Klockstapeln uppfördes 1745 och ersatte då en tidigare på samma plats. P.g.a. sitt utseende så kallas den för "Basfiolfodralet". Två klockor - den lilla från 1656 och den stora från 1745.
Foto Lars Johnson - 19/8 2013

Foto Lars Johnson - 21/8 2016

Foto Lars Johnson - 21/8 2016

Foto Lars Johnson - 21/8 2016

Foto Lars Johnson - 21/8 2016

Foto Lars Johnson - 21/8 2016

Foto Lars Johnson - 21/8 2016

Foto Lars Johnson - 21/8 2016

Votivskepp
Foto Lars Johnson - 21/8 2016

Foto Lars Johnson - 21/8 2016

Foto Lars Johnson - 21/8 2016

Foto Lars Johnson - 21/8 2016

Foto Lars Johnson - 21/8 2016

Foto Lars Johnson - 21/8 2016

Foto Lars Johnson - 21/8 2016

Foto Lars Johnson - 21/8 2016

Foto Lars Johnson - 21/8 2016

Foto Lars Johnson - 21/8 2016

Foto Lars Johnson - 21/8 2016

Foto Lars Johnson - 21/8 2016

Foto Lars Johnson - 21/8 2016

Foto Lars Johnson - 21/8 2016

Foto Lars Johnson - 21/8 2016

Foto Lars Johnson - 21/8 2016

Foto Lars Johnson - 21/8 2016

Foto Lars Johnson - 21/8 2016

Orgel
Foto Lars Johnson - 21/8 2016

Läktaren
Foto Lars Johnson - 21/8 2016

Foto Lars Johnson - 21/8 2016

Foto Lars Johnson - 21/8 2016

Under läktarens nordsida
Foto Lars Johnson - 21/8 2016

Under läktarens sydsida
Foto Lars Johnson - 21/8 2016

Foto Lars Johnson - 21/8 2016

Litet förnster i vapenhuset
Foto Lars Johnson - 21/8 2016

Foto Lars Johnson - 21/8 2016

Foto Lars Johnson - 21/8 2016

Foto Lars Johnson - 21/8 2016

Utanför kyrkan rådde regn och dimma
Foto Lars Johnson - 21/8 2016


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan