Stellar Cupid assisteras in till Örnsköldsvik 31 juli 2005.

Erik Bäckströms bilder.


Frans-Michael och Kämpe assisterar flislastade Stellar Cupid.

Stellar Cupid kommer närmast från den brasilianska kuststaden Macapa där man lastade 30 000 ton flis av Pinus Cairibea, Plantagetall. Fartyget som är på 34 000 dwt, mäter 180 x 36 x 9,5 meter. Besättningen som alla är indier, uppgår till 21 man, inklusive kapten ombord som heter Vishal Khanna. Fartyget har tidigare hetat Crimson Galaxy. Returresan till Brasilien går tom.
Fakta från Örnsköldsviks Allehanda 4/8-05
Stellar Cupid

Deckersögrundet är en stor lerbank med stenhopar enligt Den Svenske Lotsen utgiven 1858.
Stellar Cupid

Stellar Cupid

Vid södra stranden i östra delen af Arnöfjerden i SW ifrån Burön är en liten bugt i stranden, kallad Nötbolandet, på hvilken finnas några stugor, eller s.k. fäbodar. Också enligt Den Svenske Lotsen
Stellar Cupid

Stellar Cupid

Stellar Cupid

Stellar Cupid

När den södra ruskpricken wid det sistnämnda grundet är twärs om styrbord, böjes till NW genom Bonässundet, hwarigenom man kommer in i Domsjöfjärden. Innkommen deri, upptäcker man den lilla staden Örnsköldswik i norra ändan af fjerden. Även detta ur Den Svenske Lotsen utgiven 1858. Denna publikation betingade då ett pris av 3 R:dr Rmt.
Stellar Cupid

Stellar Cupid

Stellar Cupid

Stellar Cupid

Stellar Cupid

Foto: Erik Bäckström (alla bilder).
Info: Ola Bäckström (Svensk Lots 1858 samt Örnsköldsviks Allehanda 4/8-05)


Till Uppdrag
Till Frans-Michael
Till Kämpe
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan