Cletrac

1916 bildades "Cleveland Motor Plow Co". 1917 ändrades bolagets namn till "Cleveland Tractor Co". Bandtraktorerna tillverkades för både civilt och militärt bruk. Produktionen fortsatte under mellankrigstiden, men under WWII (1944) såldes bolaget till Oliver Corp. i Chicago. Orderingången från militären (traktorn användes för att dra artilleripjäser) var stadig men olönsam. Oliver investerade i bolaget som förblev olönsamt tills Korea kriget började och tillverkningen tog fart igen. Bolaget såldes 1959 till White Motor Corp. Fabriken i Cleveland döptes om till "Cletrac Inc." 1962 var den nedlagd och tömd på alla inventarier.
Fakt: The Encyclopedia of Cleveland History


Den främre bandtraktorn (till höger i bild) är en Cletrac
På cylindern som ev. är en diffusör, står det "Tillverkad vid Gefle Varvs- och Verkstads Nya AB".
Foto: i Lennart Hedlunds saml.


Tillbaka till traktorer