Canada

6413
Byggd 1921 i Göteborg
130,17 x 17,14 x 7,98 m. - 5557,71/4245,81 brutto/netto reg.ton
Maskin 3100 hk

CANADA (SDQN) hos Rederi Ab Nordstjernan
Fakta: Sveriges skeppslista 1937


CANADA i okänd hamn - 1936
Foto: Okänd Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund


Tillbaka till lastfartyg
Tillbaka till startsidan