Bygget av en bogserbåt.


Bygget av en R/C modell
The building of an Harbour Tug

Om allt går väl, så tänker jag visa hur mitt bygge av Bugsier 3 framskrider:

Bugsier

19 september 2004, alla delar utspridda. Motor, ackar, radio m.m. saknas ännu.

Bugsier
3 oktober, Ett stöd för båten är tillverkat.

Bugsier
15 januari 2005, akterpartiet börjar så sakteliga ta form,
läget för motor, axel m m provas.

Bugsier
29 januari 2005, spackling.

Bugsier
6 februari 2005, 4:e lagret rödfärg.

Bugsier
Juli 2005.

Bugsier
Juli 2005.

Bugsier
Augusti 2005, motorn är på plats och decket är lagt.

Bugsier
Mars 2006.

Bugsier
Feb 2007, överbyggnaden

Bugsier
Feb 2007

Äntligen har jag fortsatt detta bygge - 28 september 2017
Bugsier
Foto: Lars Johnsom

Det går framåt i måttlig fart - 11 oktober 2017
Bugsier
Foto: Lars Johnsom


Till hobbysidan
Startsidan