Tio Guds bud

Detta är en enkel uppställning över hur budorden har skrivts vid olika tidpunkter. Urvalet har begränsats av vad jag har för källmateriel hemma.
Dr Mårten Luther´s Lilla Katekes, stadfäst av Konungen den 11 okt, 1878, tryckt 1911, samt min konfirmationsbok Guds ord och löfte skall bestå, tryckt 1966. Internet är numera en källa till mycket information. På Svenska kyrkans hemsida hittar man Luther´s katekes i modern tappning (2011).


De tio budordens lydelse genom åren
Bud NrBudordetNär läste man så
Bud nr 1Du skall inga andra gudar hava för mig.1878
Bud nr 1Du skall inga andra gudar hava jämte mig.1966
Bud nr 1Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.2011
Bud nr 2Du skall icke missbruka Herrens din Guds namn, ty Herren skall icke låta honom bliva ostraffad, som hans namn missbrukar.1878
Bud nr 2Du skall icke missbruka Herrens din Guds namn, ty Herren skall icke låta den bliva ostraffad, som missbrukar hans namn.1966
Bud nr 2Du skall inte missbruka Herrens din Guds namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.2011
Bud nr 3Tänk på att du helgar vilodagen.1878
Bud nr 3Tänk på vilodagen, så att du helgar den.1966
Bud nr 3Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.2011
Bud nr 4Du skall hedra din fader och din moder, på det dig må väl gå och du må länge leva på jorden.1878
Bud nr 4Hedra din fader och din moder, för att det må gå dig väl och du må länge leva i ditt land. 1966
Bud nr 4Visa aktning för din far och din mor, så att du får levalänge i det land som Herren, di Gud, ger dig. 2011
Bud nr 5Du skall icke dräpa.1878
Bud nr 5Du skall icke dräpa.1966
Bud nr 5Du skall inte dräpa.2011
Bud nr 6Du skall icke göra hor.1878
Bud nr 6Du skall icke begå äktenskapsbrott.1966
Bud nr 6Du skall inte begå äktenskapsbrott.2011
Bud nr 7Du skall icke stjäla.1878
Bud nr 7Du skall icke stjäla.1966
Bud nr 7Du skall inte stjäla.2011
Bud nr 8Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa.1878
Bud nr 8Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa.1966
Bud nr 8Du skall inte vittna falskt mot din nästa.2011
Bud nr 9Du skall icke hava lust till din nästas hus.1878
Bud nr 9Du skall icke hava begärelse till din nästas hus.1966
Bud nr 9Du skall icke ha begär till din nästas hus.2011
Bud nr 10Du skall icke begära din nästas hustru, ej heller hans tjänare eller hans tjänarinna, ej heller hans oxe, ej heller hans åsna, ej heller något, vad honom tillhörer.1878
Bud nr 10Du skall icke hava begärelse till din nästas hustru, ej heller till hans tjänare eller tjänarinna, ej heller till något som tillhör din nästa.1966
Bud nr 10Du skall inte ha begär till din nästas hustru, slav eller slavinna, oxe eller åsna, eller något annat som tillhör din nästa.2011


Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan