Bromma kyrka

Kyrkan byggdes på 1160-talet som ett runt försvarstorn. I försvarslinjen för mälarbyggden ingick även Solna kyrka och Tre Kronor inne på Norrström i Stockholm, samt i Mälaren Munsö kyrka. På 1400-talet tillkom långhus, sakristia och vapenhus. Långhuset dekorerades av Albertus Pictor. Dessa målningar överkalkades i mitten av 1800-talet men togs fram igen vid renovering av kyrkan 1905-1906.


Bromma kyrka
Foto Lars Johnson - 4/8 2014

Foto Lars Johnson - 4/8 2014

Foto Lars Johnson - 4/8 2014

Foto Lars Johnson - 4/8 2014

Foto Lars Johnson - 4/8 2014

Foto Lars Johnson - 4/8 2014

Foto Lars Johnson - 4/8 2014

Foto Lars Johnson - 4/8 2014

Foto Lars Johnson - 4/8 2014

Foto Lars Johnson - 12/4 2015

Altaruppsatsen av trä skänktes av greve Magnus Gabriel De la Gardie år 1684. Den är troligen tillverkad av stockholmsmästaren Hans Jerling. Altartavlan "Kristi gravläggning" ersatte 1818 den gamla, av fukt förstörda, tavlan.
Foto Lars Johnson - 12/4 2015

Foto Lars Johnson - 12/4 2015

Dessa två änglar hände före 1906 i rundhuset, tillsammans men solen ovanför altaruppsatsen.
Foto Lars Johnson - 12/4 2015

Foto Lars Johnson - 12/4 2015

Predikstolen skänktes till kyrkan 1686 av överstelöjtnant Diedrich von Eijse
Foto Lars Johnson - 12/4 2015

Foto Lars Johnson - 12/4 2015

Foto Lars Johnson - 12/4 2015

Triumfkrucifixet är en av kyrkans äldsta inventarier - från 1400-talets mitt.
Foto Lars Johnson - 12/4 2015

En sjöjungfru med utväxande älghorn. Gjord i Tyskland ca. 1600, skänkt till kyrka 1688. Sjöjungfrun har tidigare haft en ljushållare i sin hand.
Foto Lars Johnson - 12/4 2015

Foto Lars Johnson - 12/4 2015

Åtta passionsänglar, gjorda i trä, från 1680-talet. I sina händer håller de pinoredskap som är knutna till Jesu lidande.
Foto Lars Johnson - 12/4 2015

Foto Lars Johnson - 12/4 2015

Votivskepp märkt "P Holm" skänkt till kyrkan 1766 eller tidigare.
Foto Lars Johnson - 12/4 2015

Foto Lars Johnson - 12/4 2015

Foto Lars Johnson - 12/4 2015

Foto Lars Johnson - 12/4 2015

Foto Lars Johnson - 12/4 2015

Foto Lars Johnson - 12/4 2015

Albert Målare och hans gesäller målade detta på 1400-talet. I mitten av 1800-talet kalkades bilderna över, men togs fram igen vid 1905-06 års renovering. 1996 har ytterligare renovering av målningarna skett.
Foto Lars Johnson - 12/4 2015

Foto Lars Johnson - 12/4 2015

Foto Lars Johnson - 12/4 2015

Foto Lars Johnson - 12/4 2015

Foto Lars Johnson - 12/4 2015

Foto Lars Johnson - 12/4 2015

Foto Lars Johnson - 12/4 2015

Foto Lars Johnson - 12/4 2015

Foto Lars Johnson - 12/4 2015

Foto Lars Johnson - 12/4 2015

En murarmästare bestraffar sin gesäll. Möjligen kan det bero på den ojämnhet i väggen precis framför gesällen. Detta är den enda målningen i kyrkan som har undgått den hårdhänta restaureringen som skedde 1906.
Foto Lars Johnson - 12/4 2015

Foto Lars Johnson - 12/4 2015

Foto Lars Johnson - 12/4 2015

Foto Lars Johnson - 12/4 2015

Foto Lars Johnson - 12/4 2015


Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan