Bro kyrka

Kyrkans äldsta delar är från 1100-talet.


Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Gravkor ritat av arkitekt Herman Holmgren, färdigbyggt 1888 åt greve Erik Sparre och hans maka Ottiliana Sparre.
Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Klockstapel från 1731. Den var från början öppen, men brädodrades på 1850-talet.
Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Gravsten från 1652 som tidigare låg på gången inne i kyrkan
Foto Lars Johnson - 1 november 2015

Foto Lars Johnson - 1 november 2015

Predikstolen är från 1650, troligen tillverkad av holsteinaren Hans Hebel.
Foto Lars Johnson - 1 november 2015

Foto Lars Johnson - 1 november 2015

Foto Lars Johnson - 1 november 2015

Foto Lars Johnson - 1 november 2015

Foto Lars Johnson - 1 november 2015

Foto Lars Johnson - 1 november 2015

Foto Lars Johnson - 1 november 2015

Det praktfulla altarskåpet är tillverkat i Brüssel i början av 1500-talet
Foto Lars Johnson - 1 november 2015

Foto Lars Johnson - 1 november 2015

Dopfunden tillverkad av sandsten från mälardalen under mitten av 1100-talet.
Foto Lars Johnson - 1 november 2015

En sanctusklocka från 1300-talet och en trärelief från 1400-talet. Sanctusklockan användes under medeltiden till att påkalla uppmärksamhet när det var ett viktigt moment i mässan. Träreliefen kan härröra från ett tidigare altarskåp, som eventuellt var smyckat med de tio budorden. Den bevarade gruppen anses föreställa det sjunde budordet, du skall icke stjäla.
Foto Lars Johnson - 1 november 2015

Foto Lars Johnson - 1 november 2015

Läktaren tillkom 1777. Den ändrades lite 1857 i samband med anskaffandet av nytt orgelverk. Nuvarande orgel är från 1967, byggd av Åkerman & Lund.
Foto Lars Johnson - 1 november 2015

Bänkinredningen härrör från 1650. Gångjärnen är från 1780, anskafade av bänkägarna själva.
Foto Lars Johnson - 1 november 2015

Foto Lars Johnson - 1 november 2015

Foto Lars Johnson - 1 november 2015

Foto Lars Johnson - 1 november 2015

Foto Lars Johnson - 1 november 2015

Kyrkans enda bevarade epitafium, till minne av rustmästaren Peter Funck (1676-1694)
Foto Lars Johnson - 1 november 2015


Tillbaka till kyrkor i Uppland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan