Brännkyrka kyrka

De äldsta delarna av kyrkan är från sent 1100-tal. Tornet tillkom vid mitten av 1200-talet. Tidigare namn på kyrkan var Vantör, men efter ett flertal bränder på 1400-talet så kom den att kallas Brännkyrka. Kyrkan ligger vid vad som var den gamla huvudvägen söderut, Götalandsvägen. Ängarna hitom Älvsjömässan var tidigare en sjö, Kyrksjön. Det mesta av inredningen har tillkommit efter renoveringen 1974-75.
Källa: Svenska kyrkan


Foto Lars Johnson - 4/7 2013

Foto Lars Johnson - 4/7 2013

Foto Lars Johnson - 4/7 2013

Foto Lars Johnson - 4/7 2013

Foto Lars Johnson - 4/7 2013

Foto Lars Johnson - 4/7 2013

Foto Lars Johnson - 18/8 2016

Foto Lars Johnson - 18/8 2016

Foto Lars Johnson - 18/8 2016

Foto Lars Johnson - 18/8 2016

Epitafium över Johan Gustaf Lagerbielke (d 1812)
Foto Lars Johnson - 18/8 2016

Epitafium över Axel Lagerbielke (d 1782)
Foto Lars Johnson - 18/8 2016

Två votivskepp hänger i kyrkan
Foto Lars Johnson - 18/8 2016

Den mindre är ett danskt arbete från mitten av 1600-talet.
Foto Lars Johnson - 18/8 2016

Den andra är skänkt av fru Maria Catharina Grubb på Farsta gård kort före 1770.
Foto Lars Johnson - 18/8 2016

Altartavla i glas och trä utförd av Bertil Vallien vid Orrefors Kosta Boda ersatte 2011 den tidigare altartavlan av Einar Forseth.
Foto Lars Johnson - 18/8 2016

Pendang till altartavlan
Foto Lars Johnson - 18/8 2016

Foto Lars Johnson - 18/8 2016

Piscina av Sven Lundqvist
Foto Lars Johnson - 18/8 2016

Foto Lars Johnson - 18/8 2016

Foto Lars Johnson - 18/8 2016

Foto Lars Johnson - 18/8 2016

Foto Lars Johnson - 18/8 2016


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan