Braehus

Bygget av Braehus påbörjades 1637. Meningen var att det skulle bli ett lustslott åt riksdrotsen Per Brahe d.y. och hans hustru, Kristina Katarina Stenbock. 1645 ändrades planerna och istället skulle slottet inredas som änkesäte åt Kristina, men hon avled ett par år senare. Braehus blev nu ett härbärge för gäster och främmande sändebud. Under hösten 1680 avled Per Brahe d.y. och 1708 förstördes slottet av en brand. I början av 1900-talet påbörjades restaureringen av ruinen.


Braehus med E4:an framför
Foto: Lars Johnson - 30 maj 2022

Foto: Lars Johnson - 30 maj 2022

Foto: Lars Johnson - 30 maj 2022

Foto: Lars Johnson - 30 maj 2022

Nedanför går gamla riksvägen
Foto: Lars Johnson - 30 maj 2022

Foto: Lars Johnson - 30 maj 2022

Foto: Lars Johnson - 30 maj 2022

Foto: Lars Johnson - 30 maj 2022

Modell av hur Braehus såg ut
Foto: Lars Johnson - 30 maj 2022


Tillbaka till runstenar
Tillbaka till startsidan