Botkyrka kyrka

Kyrkan har sitt namn efter Sankt Botvid som kristnades under en resa till England. Vid hemkomsten missionerade han i skärgården och Mälaren. Botvid slogs ihjäl med (sin egen) yxa år 1120. Där Botvid begravdes, byggde hans bror Björn ett minneskapell i trä år 1129. Därefter byggdes en stenkyrka på den platsen, invigd år 1176 av Sveriges förste ärkebiskop.
Fakta: Svenska Kyrkan, Botkyrka församling


Foto Lars Johnson - 4/7 2013

Foto Lars Johnson - 4/7 2013

Foto Lars Johnson - 4/7 2013

Foto Lars Johnson - 4/7 2013

Foto Lars Johnson - 4/7 2013

Foto Lars Johnson - 4/7 2013

Altarskåpet från ca. 1525 är troligen tillverkat i Antwerpen av Jan de Molder. Drottning Katarina Jagellonica tyckte så mycket om detta altarskåp, att hon lät föra det till Riddarholmskyrkan, men efter hennes död återlämnades det av Johan III.
Foto Lars Johnson - 4/7 2013

Predikstolen skänktes till kyrkan på 1780-talet.
Foto Lars Johnson - 4/7 2013

Foto Lars Johnson - 4/7 2013

Det ena av två kyrkfönster målade av Einar Forseth
Foto Lars Johnson - 4/7 2013

Botkyrkamonumentet i sandsten är en kopia. Originalet förvaras på Historiska museet. Inskriptioner både på latin och med runor. Botvids bror Björn omnämns.
Foto Lars Johnson - 4/7 2013

Foto Lars Johnson - 4/7 2013

Foto Lars Johnson - 4/7 2013

Foto Lars Johnson - 4/1 2015

Foto Lars Johnson - 4/1 2015

Foto Lars Johnson - 4/1 2015

Foto Lars Johnson - 6/9 2015

Foto Lars Johnson - 6/9 2015

Tacksägelsedagen - 9 oktober 2016
Foto Lars Johnson - 9/10 2016

Taket i vapenhuset från 1400-talet med målningar av Sven Erixon utförda 1926.
Foto Lars Johnson - 9/10 2016

Det andra av två kyrkfönster målade av Einar Forseth
Foto Lars Johnson - 9/10 2016

Foto Lars Johnson - 9/10 2016

Foto Lars Johnson - 9/10 2016

I kyrkan pågick en utställning av tavlor målade av Violet Tengberg (1920-2014)
Foto Lars Johnson - 9/10 2016

Foto Lars Johnson - 9/10 2016

Foto Lars Johnson - 9/10 2016

Foto Lars Johnson - 9/10 2016

Foto Lars Johnson - 9/10 2016

Foto Lars Johnson - 9/10 2016

Foto Lars Johnson - 9/10 2016

Foto Lars Johnson - 9/10 2016


Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan