Bolinders


Dikesgrävare med Bolindersmotor
Foto: Christer Samuelsson - 13/9 2014

Foto: Christer Samuelsson - 13/9 2014


Bolinder-Munktell märkt HK 55 (BM 55 ?)
Foto: Lars Johnson - 25 september 2016

Foto: Lars Johnson - 25 september 2016

Foto: Lars Johnson - 25 september 2016

Foto: Lars Johnson - 25 september 2016

Foto: Lars Johnson - 25 september 2016

Foto: Lars Johnson - 25 september 2016


Tillbaka till Bolinder Munktell
Tillbaka till traktorer