Bogsta kyrka

Kyrkans ursprung härrör från 1100-talet.


Bogsta kyrka
Foto Lars Johnson - 14 september 2014

Foto Lars Johnson - 14 september 2014

Bogsta kyrka på Kristi himmelsfärds dag - 10 maj 2018
Foto Lars Johnson - 10 maj 2018

Foto Lars Johnson - 10 maj 2018

Foto Lars Johnson - 10 maj 2018

Denna runsten från 1000-talet återfanns 1908 som tröskelsten i sydportalen. Texten lyder:
Kättilfast lät resa (stenen) efter Bryniulf, sin fader god. Hjälpe den helige Kristus hans själ.
Foto Lars Johnson - 10 maj 2018

Denna sten återfinns inmurad i sakristians nordvägg. Texten lyder:
Holmsten och Sigvid de reste (stenen) efter Torgrim sin fader, och efter Hagsten.
Foto Lars Johnson - 10 maj 2018

Orgeln från 1905 är byggd av firma Setterqvist & Son.
Foto Lars Johnson - 10 maj 2018

Foto Lars Johnson - 10 maj 2018

Dopfunten i sandsten dateras till 1100-talets senare del. Den är står nära ingången till kyrkan, vilket var den ursprungliga placeringen.
Foto Lars Johnson - 10 maj 2018

Bänkinredningen. Före restaureringen 1905 var bänkarna slutna.
Foto Lars Johnson - 10 maj 2018

Predikstolen tillverkades 1849 efter ritning av arkitekten Ludvig Hedin.
Foto Lars Johnson - 10 maj 2018

Foto Lars Johnson - 10 maj 2018

Altaret av sten är från 1936.
Foto Lars Johnson - 10 maj 2018

Foto Lars Johnson - 10 maj 2018

Korfönstret från 1936 är målat av Einar Forseth.
Foto Lars Johnson - 10 maj 2018

Foto Lars Johnson - 10 maj 2018

Sammanlagt tre par av dessa ljusplåtar av 1600-talstyp finns.
Foto Lars Johnson - 10 maj 2018

Foto Lars Johnson - 10 maj 2018

Utanför grönskar det
Foto Lars Johnson - 10 maj 2018

Foto Lars Johnson - 10 maj 2018


Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan