Björnlunda kyrka

Kyrkan uppfördes omkring år 1200, kanske något lite tidigare.


Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Himlens hav
har ingen strand
bara ljus
Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Foto Lars Johnson - 26 april 2015

Tornet tillkom på 1400-talet, långkoret under 1300- och 1400-talet, därefter den ursprungliga delen från ca. 1200, samt längst till höger, det von Stedingska koret, uppfört 1839-41.
Foto Lars Johnson - 26 april 2015

I det von Stedingska koret finns sedan 1912 altaret och altartavlan.
Foto Lars Johnson - 21 augusti 2015

Altartavlan, utförd av en fröken Ödman år 1913 är en kopia av Maria kyrkas, i Stockholm, utförd av Louis Masreliez. Inramningen i jugendstil tillkom samtidigt.
Foto Lars Johnson - 21 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 21 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 21 augusti 2015

Delar av tidigare väggmålning i kyrkan togs fram 1957. Herren till Elgshammar, Johan Kruse, lät bekosta målning av väggarna 1625. Dessa överkalkades senare (1700-talet?).
Foto Lars Johnson - 21 augusti 2015

Predikstolen är från 1804 och har kvar sitt ursprungliga utseende.
Foto Lars Johnson - 21 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 21 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 21 augusti 2015

Triumfkrucifixet är från 1200-talets slut.
Foto Lars Johnson - 21 augusti 2015

Orgelläktaren sattes upp 1804. Ursprungliga orgeln tillkom 1830. Nuvarande orgel är från 1912 (omändrad 1938, reparerad 1957)
Foto Lars Johnson - 21 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 21 augusti 2015

Läktare från 1804
Foto Lars Johnson - 21 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 21 augusti 2015

Tak och väggmålningar utförda vid 1912 års restaurering av dekorationsmålare Carl R. Forslund
Foto Lars Johnson - 21 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 21 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 21 augusti 2015


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan