Björnidet

Bogserbåten BJÖRNIDET levererades till Fryksdalens Flottningsförening i Torsby, på våren 1957 av Lidwall & Söner i Leksand som nummer 320. Båtens ursprungliga namn var FRYKEN IV, men i samband med ommålning (från grå till grön) ändrades namnet 1971 till BJÖRNIDET efter den plats som var båtens huvudsakliga arbetsställe. Båten beställdes från tillverkaren utan motor, men med motorbädd för köparens befintliga Sefflemotor av typ 18 BF. Motorn, som tidigare hade varit inmonterad i den förutvarande FRYKEN IV, var närmare trettio år gammal men bedömdes vara i tillräckligt gott skick för att kunna användas i ännu några år. Den encylindriga tändkulemotorns effekt var 13 hkr vid 550 varv/minut. Några år senare, årtalet är okänt men troligen efter 1959 års säsong, ersattes Sefflemotorn av en ny dieselmotor av fabrikat Bolinder Munktell, typ 1052. Motoreffekten är 23 hkr vid 1500 varv/minut. Motorn var vid leveransen försedd med varpspelskoppling men något varpspel har aldrig varit monterat i båten. Båten användes fram till 1967 främst i Övre Fryken för hantering av virke som levererades av skogsägare utefter sjöns stränder och för landrensning. Båten levererades med sittruff för fyra man, och fungerade därför som mobil raststuga för landrensarlaget. Sedan flottningen på Fryksdalens älvflottleder och driften av Oleby skiljeställe hade upphört 1966 såldes de flesta av flottningföreningens båtar. FRYKEN IV med sin relativt nya dieselmotor var en av de båtar som man behöll tills vidare. FRYKEN IV stationerades i Oleby men tjänstgjorde oftast vid Björnide biltipp där lastbilar tippade sina timmerbuntar i sjön via en speciell tippramp. Båten med personal hade till uppgift att sammanföra buntarna till timmersläp som senare bogserades söder ut av större båtar. Båtens namn ändrades 1971 och blev hädanefter BJÖRNIDET. Under 1970-talet integrerades driften vid Fryksdalens- respektive Klarälvens Flottningsförening och föreningarnas båtar fick därefter tjänstgöra varhelst de bäst behövdes. BJÖRNIDET flyttades över till Klarälven och användes 1975 vid Kartberget i Karlstad av den personal som tog av stållinorna från de timmersläpen som hade bogserats dit från sjön Lusten. 1977 användes båten i Löved för hjälpbogsering och en kortare period samma år var båten tillbaka i Oleby vid Fryken. Från 1978 användes båten vid skiljestället i Lusten av flottningsförening reparatörer och något senare stationerades BJÖRNIDET i Skoghall som reparatörsbåt. BJÖRNIDET fanns kvar i Skoghall intill 1991 som var den sista flottningssäsongen i Klarälven. Påföljande år såldes BJÖRNIDET till Värmlands Museum för att ingå i det då planerade flottningsmuseet som man ämnade anlägga i flottningsföreningens förutvarande huvudverkstad i Dyvelsten. Två år senare deponerades BJÖRNIDET till det ”Fryksdalens Flottningsmuseum” i Torsby där båten alltjämt är stationerad som ”levande” museiföremål.
Text: Håkan Larsson, Torsby (även bildtexterna)


Den 12/2 1957 beställde Fryksdalens Flottningsförening en komplett varpbåt och ett bogserbåtsskrov av Lidwall & Söner.
Foto: Håkan Larsson

Ritning på det beställda båtskrovet
Foto: Håkan Larsson

En höstdag 1968 låg BILLERUD, FRYKEN IV och FRYKEN III vid flottningsföreningens kaj i Oleby.
Foto: Håkan Larsson

FRYKEN IV var en av de båtar som flottningsföreningen behöll tills vidare.
Foto: Håkan Larsson

På senhösten 1970 köpte Fryksdalens Flottningsförening den tioåriga bogserbåten TRÄNGSLET VI från Dalarna. I april påföljande år bogserades nyförvärvet in till kaj av FRYKEN IV, för att målas om och rustas. I samband med ägarbytet fick den nya båten namnet FRYKSDALEN.
Foto: Håkan Larsson

Även FRYKEN IV blev föremål för ommålning och namnbyte 1971. Namnet blev BJÖRNIDET efter den plats där båten var placerad.
Foto: Håkan Larsson

BJÖRNIDET, som hade ett brett och rymligt skrov, befanns lämplig som reparatörsbåt i Klarälven. Båten var utrustad med både gassvets och motordriven elsvets och fungerade som en mobil serviceenhet. Här ligger BJÖRNIDET beredskapsklar i Skoghall 1988.
Foto: Håkan Larsson

Efter den sista flottningssäsongens slut samlades båtar och övrig materiel vid flottningsföreningens verkstad i Dyvelsten. Uppströms BJÖRNIDET ligger en pråm som inrymmer en gammal Landsverk vilken har fungerat som sjögående mobilkran.
Foto: Håkan Larsson

Här syns stativet för gassvetsens tuber, fastsvetsat på bogserstolpen.
Foto: Håkan Larsson

På vårvintern 1992 låg BJÖRNIDET övertäckt tillsammans med DRAGAREN 5, utanför verkstaden i Dyvelsten
Foto: Håkan Larsson

I maj 1992 såldes större delen av Klarälvens Flottningsförenings kvarvarande båtar genom anbudsförfarande. Köpare av bogserbåten BJÖRNIDET blev Värmlands Museum.
Foto: Håkan Larsson

Efter förhandling överlämnades BJÖRNIDET som deposition till Fryksdalens Flottningsmuseum i Torsby. Lastbilstransporten från Dyvelsten vid Klarälven till Fryksta vid Fryken skedde i samarbete med Ångbåtsföreningen Freja som just då inledde bärgningen av det förlista ångfartyget FREJA.
Foto: Håkan Larsson

Bogserbåten ÄLVAN, som tillfälligt var stationerad vid Hagudden strax norr om Nilsbysundet som för övrigt var Frejaprojektets centralpunkt, fick i uppdrag att gå ner till Fryksta för att hämta BJÖRNIDET.
Foto: Håkan Larsson

Vid Hagudden fick BJÖRNIDETt sällskap med bogserbåtssystrarna ÄLVAN (ex LUSTEN XI) och LUSTEN XIII. Strax efter ankomsten återfick BJÖRNIDET sitt namn som målades på skrovsidorna med hjälp av schabloner.
Foto: Dan Signell

BJÖRNIDET användes för diverse personaltransporter i samband med bärgningen av FREJA, och som logement för en av projektets aktiva medarbetare.
Foto: Håkan Larsson

Som ett mellanspel under bärgningsarbetet gick några av de mindre bogserbåtarna upp till Sunne för att delta i den traditionella Sjöfartsdagen därstädes.
Foto: Håkan Larsson

Åter ställdes kosan mot Hagudden.
Foto: Håkan Larsson

På väg över Mellan-Fryken blåste det upp och det stänkte ordentligt när BJÖRNIDET klöv vågorna.
Foto: Håkan Larsson

Under den fantastiska dagen den 23 juli 1994 då FREJA bröt vattenytan efter 98 år på sjöns botten, tjänstgjorde BJÖRNIDET som patrullbåt. Syftet var att hålla allt för nyfikna på behörigt avstånd. Bilden är tagen från ÄLVAN, vilken tjänstgjorde som pressbåt.
Foto: Håkan Larsson

Sedan FREJA hade brutit vattenytan vid Hagudden inför närmare trettiotusen åskådare, bogserades hon hängande mellan sina bärgningspontoner ner till Fryksta. BJÖRNIDET deltog i eskorten fram till den trånga passagen genom den öppnade svängbron i Nilsby.
Foto: Ingemar Larsson

BJÖRNIDET´s nya hemmahamn blev en brygga vid hembygdsgården Kollsberg i Torsby. Sommaren 1995 påbörjades förberedelserna för att kunna bygga ett litet flottningsmuseum där invid stranden. Platsen är belägen endast ett par hundra meter söder om Björnide biltipp där båten tidigare hade varit stationerad.
Foto: Håkan Larsson

Ofta fick BJÖRNIDET sällskap av ÄLVAN vid flottningsmuseets brygga.
Foto: Håkan Larsson

Åter stundade Sjöfartsdagen i Sunne. BJÖRNIDET och ÄLVAN, som ska dit, har just lagt ut från bryggan vid Kollsbergsudden.
Foto: Håkan Larsson

LUSTEN XIII ledde konvojen.
Foto: Håkan Larsson

Efter en stund fick BJÖRNIDET bogsering av den betydligt motorstarkare ÄLVAN.
Foto: Dan Signell

Här har LUSTEN XIII gått upp midskepps med den bogserade BJÖRNIDET.
Foto: Dan Signell

Sjöfartsdagens morgon ligger BJÖRNIDET och ÄLVAN vid kaj i Sunne och är beredda.
Foto: Håkan Larsson

BJÖRNIDET gjorde flera uppvisningsturer i Sunnesundet under Sjöfartsdagen.
Foto: Håkan Larsson

Året är 1997. Ångbåten FREJA är renoverad i toppskick, nyrenoverad för andra gången efter den förödande branden på renoveringsvarvet året innan. I maj månad skedde sjösättning och dop vid kajen i Fryksta – samma plats där hon lyftes upp på land, tre år tidigare. BJÖRNIDET och ÄLVAN deltog som hedersvakter under ceremonin.
Foto: Håkan Larsson

Cirka tre veckor senare hade FREJA fått fyr under pannan för första gången på mycket länge.
Foto: Håkan Larsson

BJÖRNIDET och ÄLVAN fick vara med vid det historiska ögonblicket då FREJAs ångmaskin började rotera av egen kraft.
Foto: Håkan Larsson

Under vintern 1997-98 renoverades motorn i BJÖRNIDET på Flottningsmuseet Dyvelsten. I april återmonterades motorn i Torsby av kunniga entusiaster.
Foto: Håkan Larsson

BJÖRNIDET ligger här vid den plats som var förberedd för ett litet flottningsmuseum på Kollsbergsuddens östsida.
Foto: Håkan Larsson

När Föreningen Ångrike Fryksdalen hade inlett sin verksamhet 1998 överlämnade Fryksände Hembygdsförening huvudmannaskapet för Fryksdalens Flottningsmuseum till den förstnämnda föreningen.
Teckning av Håkan Larsson

På våren 2005 sjösattes BJÖRNIDET med hjälp av mobilkran vid ångbåtskajen i Ångrike.
Foto: av Håkan Larsson

BJÖRNIDET gör här en uppvisningstur i viken söder om Ångrike, hösten 2005.
Foto: Karl-Erik Fryklund via Håkan Larsson

BJÖRNIDET vårrustades 2006 utanför lokstallet i Ångrike.
Foto: Per Hilding

BJÖRNIDET vid flottningsmuseets brygga i Ångrike – 2007.
Foto: Anders Winter

BJÖRNIDET visas upp ofta och gärna, som här inför en grupp entusiaster med specialintresse för Lidwallsbåtar.
Foto: Anders Winter

Efter lång väntan på ledig mobilkran lyftes BJÖRNIDET upp ur det våta elementet, två dagar före julaftonen 2008.
Foto: av Håkan Larsson

Nu så...
Foto: av Håkan Larsson

Äntligen stod båten på trailern, och det var i grevens tid. Temperaturen sjönk snabbt och det skulle bli kallt till natten.
Foto: av Håkan Larsson

På julaftonens morgon var marken vit.
Foto: av Håkan Larsson

Natten efter trettondag jul frös det till ordentligt och Fryken blev isbelagd inom synhåll. Täckning av BJÖRNIDET med presenning fick vänta till första bästa blidväder, och sådana fick vi många den vintern.
Foto: av Håkan Larsson

BJÖRNIDET i Ångrike - 3 augusti 2018
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan