Björn (2)

SDCK – 10912
Byggd 1968 vid AB Falkenbergs Varv, Falkenberg Nb 148 (Stål)
26,67 x 8,33 x 4,12 m - 240 / 64 (Nybyggd 1968)
Maskin: MAN GU Dieselmotor på 1.690 Ehk

Byggdes för Helsingborgs Ångslups AB, Hälsingborg som BJÖRN, ett företag som ca 1977 ombildades till Helsingborgs Bogser AB, Helsingborg. Såldes 1992 till Kansallisrahoitus Oy – Mäntyluoto Tug Service Oy, Mäntyluoto och avgick från Helsingborg den 16 dec 1992. Såldes den 8 maj 1996 till Suomen Merisukellos Oy, Raumo där namnet blev RAUMA III. Detta bolag köptes 1999 av Oy Alfons Håkans AB, Åbo och namnet blev PEGASOS. Sjönk den 19 nov 2003 i Helsingfors hamn under assistans av ett containerfartyg varvid befälhavaren omkom. Bärgades men osäkert om den kommer i fart igen.
Text: Bengt Westin

Rauma III i Åbo hamn 27/5 1999
Foto: Bengt Westin


Tillbaka till Helsingborgs Bogser AB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan