Björkvik gamla kyrka

Templum Sti Nicolai, helgad åt sjöfaranas och handelsmännens skyddshelgon Nicolaus. Ursprungligen från 1100-talet med långhus och kor, vilket på 1200-talet omvandlades till en korskyrka. 30 april 1869 brann kyrkan. Det ansågs bli för dyrt att bygga upp kyrkan igen, istället byggdes en ny kyrka mer centralt i Björkvik.


Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

I tornet står den rekonstruerade gravstenen över kapten Axel Kruse af Elghammar och hans maka Ursula Sabina.
Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

Foto Lars Johnson - 3 juli 2016

Klockstapeln byggdes 1939
Foto Lars Johnson - 3 juli 2016


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan