Bjästa

Oregistrerad
Byggd troligen 1860 på okänt varv i England (Järn)
Mått okända
Maskin: Varvets 1-cyl. med sidohjul på 8 hk

Byggdes för okända. Köptes av Forss AB, Köpmanholmen 1873 och döptes till BJÄSTA. ...den mindre af dem, Bjästa, med 8 hästkrafters maskin är byggd i England och tog sig sjelf hit öfver Nordsjön år 1873 (Örnsköldsviks-Posten 1896-12-17). I köpekontraktet mellan Forss Nya Sågbolag och Forss Aktiebolag, daterat 1878-03-16 står: Uti detta köp inbegripes äfven Ångaren "Forss" om 16 hästars kraft och Ångaren "Bjästa" om 6 hästars kraft. Blev sannolikt pråm i slutet av 1890-talet och skrotades ca 1905.
En uppgift säger: "hjulbåten Bjästa" vara bolagets första bogserare på Åfjärden i Köpmanholmen. Sedan den tagits ur bruk var den upplagd på slipen vid sågen i rätt många år "där den beskådades av senare tiders Holmenbor".
Text: Bengt Westin, Magnus Näslund


BJÄSTA vid sågverket i Köpmanholmen sommaren 1898
Foto okänd via Magnus Näslund, Nätra Hembygdsförening

Modell av BJÄSTA som tidigare fanns i Bjästa skola
Foto via Magnus Näslund, Nätra Hembygdsförening


Tillbaka till Forss Ab
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan