Bitvarg


Bitvarg på Vägverkets dåvarande museum i Borlänge
Foto: Bengt Westin


Tillbaka till väghyvlar
Tillbaka till traktor/entreprenadmaskiner