Bettna kyrka

Äldsta delarna är från 1100-talet. Klockstapel byggdes 1644 men 1902 flyttades klockorna in i tornet.
Ligger 2 mil söder om Flen.


Bettna kyrka
Vykort i min samling

Bettna kyrka på Heliga trefaldighets dag (missionsdagen) - 22 maj 2016
Foto: Lars Johnson - 22/5 2016

Foto: Lars Johnson - 22/5 2016

Foto: Lars Johnson - 22/5 2016

Klockstapeln återuppfördes efter en brand 1989.
Foto: Lars Johnson - 22/5 2016

Predikstolen kom till kyrkan 1765, då den gamla predikstolen från 1665 såldes för 150 daler silvermynt till Vrena kyrka.
Foto: Lars Johnson - 22/5 2016

Foto: Lars Johnson - 22/5 2016

Dopfunt tillverkad 1647, troligtvis tillverkad på Öland i samband med bygget av Borgholms slott, då många stenhuggare var aktiva där.
Foto: Lars Johnson - 22/5 2016

Altaret skänktes 1714 av Margareta Bielke Åkerö till minne av sin make Bengt Horn av Åminne som stupade i krig 1678, efter endast ett års äktenskap.
Foto: Lars Johnson - 22/5 2016

Jesus korsfästelse
Foto: Lars Johnson - 22/5 2016

Jesus begabbas
Foto: Lars Johnson - 22/5 2016

Foto: Lars Johnson - 22/5 2016

Foto: Lars Johnson - 22/5 2016

Foto: Lars Johnson - 22/5 2016

"Jungfru Maria med barnet". Skulptur från 1400-talet.
Foto: Lars Johnson - 22/5 2016

"Smärtomannen". Skulptur från 1400-talet.
Foto: Lars Johnson - 22/5 2016

I östra koret finns denna person målad i 1600-tals dräkt.
Foto: Lars Johnson - 22/5 2016

Kyrkans målningar är troligtvis från 1620-talet.
Foto: Lars Johnson - 22/5 2016

Foto: Lars Johnson - 22/5 2016

Foto: Lars Johnson - 22/5 2016

Foto: Lars Johnson - 22/5 2016

Foto: Lars Johnson - 22/5 2016

Foto: Lars Johnson - 22/5 2016

Foto: Lars Johnson - 22/5 2016

Foto: Lars Johnson - 22/5 2016

Foto: Lars Johnson - 22/5 2016

Foto: Lars Johnson - 22/5 2016

Foto: Lars Johnson - 22/5 2016

Foto: Lars Johnson - 22/5 2016

Orgelfasaden är densamma som 1792 då den byggdes. Den har byggts om och delvis nybyggts fyra gånger.
Foto: Lars Johnson - 22/5 2016

Foto: Lars Johnson - 22/5 2016

Jag är vägen, sanningen och livet
Foto: Lars Johnson - 22/5 2016

Foto: Lars Johnson - 22/5 2016

Foto: Lars Johnson - 22/5 2016

Foto: Lars Johnson - 22/5 2016

Foto: Lars Johnson - 22/5 2016


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan