Barva kyrka

Ursprungligen 1100-tal. Ombyggnad på 1640-talet samt 1795 då kyrkan fick sitt nuvarande utseende.


Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Uppe till höger skymtar klockstapeln inne i tallskogen
Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Klockstapeln
Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Foto Lars Johnson - 19 april 2015


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan