Bärbo kyrka

Ursprungliga delar från tidigt 1200-tal.


Bärbo kyrka
Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Epitafium över Lars Eriksson Stormhatt, herre till Näs och Stormsberg. Han var även kommendant på Nyköpingshus.
Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

En triptyk från 1500-talets mitt, skänkt till kyrkan 1715.
Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Triumfkrucifixet från omkring 1500. Korset kan vara äldre än så, men corpus är från sent 1400-tal.
Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Predikstolen är eventuellt från 1600-talets förra hälft. 1677 kompletterades den med en del helgonbilder från en tidigare altartavla.
Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan