Aspö kyrka

Byggdes på 1100-talet. Utbyggd på 1300-talet, samt på 1400-talet, då bekostad av riksföreståndaren Erik Axelsson Tott på godset Lagnö i Aspö socken. I slutet av 1400-talet tillkom vapenhuset och därefter har utseendet inte ändrats nämnvärt.


Aspö kyrka
Foto Lars Johnson - 5 juli 2015

Foto Lars Johnson - 5 juli 2015

Foto Lars Johnson - 5 juli 2015

Foto Lars Johnson - 5 juli 2015

Foto Lars Johnson - 5 juli 2015

Foto Lars Johnson - 5 juli 2015

Från informationsskylt utanför kyrkan
Foto Lars Johnson - 5 juli 2015

Aspö kyrka hade sommaröppet under två veckor efter midsommar
Foto Lars Johnson - 26 juni 2018

Altarskåpet är ett svenskt arbete, skänkt till kyrkan 1477 av riksrådet Erik Axelsson Tott på Lagnö.
Foto Lars Johnson - 26 juni 2018

Foto Lars Johnson - 26 juni 2018

Epitafium över kyrkoherde Daniel Salomonis. Avbildade är även hans hustru Karin Svensdotter samt deras barn Lars, Anna och Brita. Daniel kom till Aspö 1587 och dog av pesten 1603.
Foto Lars Johnson - 26 juni 2018

Predikstolen är tillverkad av en okänd bildhuggare 1696. Den är skänkt av Elsa Cruus på Säby till minne av sin make Christer Bonde.
Foto Lars Johnson - 26 juni 2018

Foto Lars Johnson - 26 juni 2018

Foto Lars Johnson - 26 juni 2018

Foto Lars Johnson - 26 juni 2018

Foto Lars Johnson - 26 juni 2018

Foto Lars Johnson - 26 juni 2018

På vänstra sidan har Lagnö sina begravningsvapen
Foto Lars Johnson - 26 juni 2018

Sammanlagt sexton anvapen på fädernet och mödernet till Bengt Bagge 1594-1660.
Foto Lars Johnson - 26 juni 2018

Bengts son, hovmarskalken Peder Bagges 1636-1712) huvudvapen.
Foto Lars Johnson - 26 juni 2018

"Anna själv tredje" - skulptur från 1400-talet.
Foto Lars Johnson - 26 juni 2018

Dopfunt i gotländsk kalksten, tillverkad ca. 1200
Foto Lars Johnson - 26 juni 2018

Till höger om altaret finns denna gravsten över Ingeborg Trolle, död 1590.
Foto Lars Johnson - 26 juni 2018

Ett processionskrucifix från 1300-talet. Användes under "gångedagsvcka", tre dagar i maj då man gick runt åkrarna med krucifixet och sjöng för att välsigna grödorna.
Foto Lars Johnson - 26 juni 2018

Okänd biskop från 1400-talet.
Foto Lars Johnson - 26 juni 2018

Karmstol från 1200-talet. Kanske avsedd som sittplats för biskopen. Sittdynan är en kopia tillverkad 1961. Originalet från omkring år 1500, förvaras på Statens historiska museum.
Foto Lars Johnson - 26 juni 2018

Till höger om altartavlan hänger fanor och vapen från ätten Bonde på Säby.
Foto Lars Johnson - 26 juni 2018

Foto Lars Johnson - 26 juni 2018

Foto Lars Johnson - 26 juni 2018

Nummertavla
Foto Lars Johnson - 26 juni 2018

Triumfkrucifixet är från 1400-talets senare del
Foto Lars Johnson - 26 juni 2018

Medeltida invigningskors
Foto Lars Johnson - 26 juni 2018

Orgellektaren är draperad med handvävda mattor som ingick i en utställning
Foto Lars Johnson - 26 juni 2018

Bänkinredning från 1700-talet
Foto Lars Johnson - 26 juni 2018

Möjligen är detta en rest av den äldre bänkinredningen, tillverkad av Hans snickare 1627-1628
Foto Lars Johnson - 26 juni 2018

I sakristian finns detta altarskåp från 1400-talets mitt. På medeltiden var dessa "heliga lekamens altare" vanliga som sidoaltare.
Foto Lars Johnson - 26 juni 2018

Detta kan vara den ursprungliga ytterporten
Foto Lars Johnson - 26 juni 2018

Spår av medeltida kalkmålningar
Foto Lars Johnson - 26 juni 2018

Vapenhuset tillkom i slutet av 1400-talet
Foto Lars Johnson - 26 juni 2018

Runsten uppställd inne i vapenhuset från 1000-talet. Texten lyder:
Olof (?) lät göra minnesvård, härbärge och bro efter sin son Björn, som blev dräpt på Gotland. Därför lät han livet, att följesmännen flydde. Björns fälttecken ville de inte hålla. Gud hjälpe hans ande
Foto Lars Johnson - 26 juni 2018

Tornet och långhusets vägg närmast är ursprungliga partier från 1100-talet.
Foto Lars Johnson - 26 juni 2018

Foto Lars Johnson - 26 juni 2018


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan