Alla Helgona kyrka, Nyköping

Alla Helgona kyrka omtalas första gången omkring 1280, men nuvarande byggnad tillkom i etapper under hertig Karls tid (1550-1611). Sakristian är från medeltiden och har troligen hört till en tidigare träkyrka.


Vykort i min samling postgånget 1903

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Klockstapel med tre klockor byggdes 1725.
Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Altaruppsats från 1674 utförd av Niclas Enander
Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Triumfkrucifix 1400-talet
Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Predikstolen tros också vara ett verk av Niclas Enander, färdigt 1675.
Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Alabasterreliefer från ett senmedeltida altarskåp samt dopfunten i polerad ölandskalksten, trolgen från mitten av 1600-talet.
Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

De fyra glasmålningarna i korets fönster är från 1932, utförda av N P Ringström.
Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan