Albatross

8551
Byggd 1942 vid Lindholmens varv, Göteborg, levererades 7/12 1942
67,5 x 11,5 x 4,8 m. 1 049 br.t.
Maskin: 8 cyl. 2-takts dieselmotor på 450 ehk vid 315 v/min byggd av Eriksbergs Verkstads AB, Göteborg

Det fyrmastade skonertskeppet ALBATROSS beställdes 1940 och Rederiaktiebolaget Motorfart (senare omdöpt till Rederiaktiebolaget Albatross, Göteborg - inom Broströmskoncernen) bildades. Skeppet levererades 1942. Man hade även en modern och omfattande maskinanläggning. Efter genomgången kurs ombord på ALBATROSS skulle eleverna beredas tillfälle att komma ut som befälselever på linjefartygen inom koncernen. Jungfruresan skedde tack vare det pågående kriget inte förräns 1943 och då enbart till Karlshamn. Under segel kom man upp i en fart av omkring 11 knop med en segelarea om 1 120 m². Befälhavar fram till 1947 var sjökapten Einar Sjöström, därefter sjökaptenerna Nils Krafft och Bertil Lagström till juni 1951 därefter Sven Körling till okänd tidpunkt. 1947-48 seglade ALBATROSS jorden runt under en vetenskaplig expedition men var senare huvudsakligen sysselsatt i Svenska Orient Liniens fart mellan Sverige och östra Medelhavet. Såldes 1966 till Panama som DONNA.

Fakta bl.a. ur "Svenska Seglare och Motorseglare, Meijels Bokindustri Halmstad 1951" via Per Jansson


Albatross före 1951
Albatross
Foto: ur "Svenska Seglare och Motorseglare" via Per Jansson

Albatross ca. 1955
Albatross
Foto: Torvald Boija via Bengt Westin

Albatross
Foto: Torvald Boija via Bengt Westin

Albatross
Foto: Torvald Boija via Bengt Westin

Albatross
Foto: Torvald Boija via Bengt Westin

Albatross
Foto: Torvald Boija via Bengt Westin

Albatross
Foto: Torvald Boija via Bengt Westin


Till segelfartyg
Tillbaka till startsidan