Åkers kyrka

Kyrkans äldsta delar är från 1100-talet. Förlängdes under 1300-talet och breddades under 1500-talet. Nuvarande tornspira tillkom 1918.
Fakta ur: Södermanlands kyrkor 66


Foto Lars Johnson - 25/5 2013

Foto Lars Johnson - 25/5 2013

Foto Lars Johnson - 25/5 2013

Foto Lars Johnson - 25/5 2013

Foto Lars Johnson - 25/5 2013

Foto Lars Johnson - 25/5 2013

Altarskåpet är tillverkat i Sverige 1474. Deponerades i domkyrkomuseet i Strängnäs 1873, återlämnades 1953. Ett nytt mittparti - corpus - tillverkades 1957.
Foto Lars Johnson - 25/5 2013

Foto Lars Johnson - 25/5 2013

Predikstolen skänktes 1629 av Gustav II Adolf. Troligen kommer den från Kärnbo kyrka som övergavs 1624. Stilen tyder på att den tillverkades av snickare verksamma vid Gripsholms slott 1570-1580.
Foto Lars Johnson - 25/5 2013

Foto Lars Johnson - 25/5 2013

Foto Lars Johnson - 25/5 2013

Foto Lars Johnson - 25/5 2013

Foto Lars Johnson - 25/5 2013

Dopfunten som är kyrkans äldsta inventarie är från 1200-talet
Foto Lars Johnson - 25/5 2013

Foto Lars Johnson - 25/5 2013

Triumfkrucifix tillverkat i Lübeck vid 1500-talets början
Foto Lars Johnson - 25/5 2013

Träskulptur föreställande S:ta Anna med sin dotter Maria i knät som har Jesusbarnet i sitt knå, tillverkad i Sverige under senare delen av 1400-talet.
Foto Lars Johnson - 25/5 2013


Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan